Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Konferencia OMEP s aktívnou účasťou našej školy

V dňoch 25.-29.06.2018 sa v Prahe uskutočnila 70. medzinárodná konferencia OMEP, ktorá mala názov Súčasné podmienky predškolského vzdelávania – základ pre udržateľnú budúcnosť.

Webstránka konferencie: https://konference2018.omep.cz/home .

OMEP (Svetová organizácia pre predškolskú výchovu) bola založená pred 70-timi rokmi
práve v Prahe. Jej zmyslom je usilovať sa o zlepšenie výchovy a vzdelávania všetkých detí na
celom svete, prvotne išlo najmä o pomoc sirotám z druhej svetovej vojny. Postupne sa organizácia rozrástla a dnes má zastúpenie na všetkých kontinentoch.

Na 70. výročnej konferencii sa zúčastnilo vyše 600 ľudí zo 46 krajín celého sveta, z toho vyše 400 účastníkov vystúpilo aktívne s príspevkom.

Medzi nimi boli dva príspevky zo Slovenska, z toho jeden bol zameraný na prácu s umeleckým dielom v našej materskej škole a prezentovanie projektu Umelci v materskej škole, ktorého cieľom je sprostredkovať deťom rôzne druhy vizuálneho umenia prostredníctvom interpretácie umeleckých diel svetoznámych umelcov.

V diskusii boli pozitívne ohlasy najmä na inovatívne možnosti práce s umeleckým dielom a spôsob vedenia verbálnej interpretácie učiteľkou. S príspevkom vystúpila v anglickom jazyku doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Projekt bol publikovaný knižne v českom jazyku https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/umelci-v-materske-skole/ aj v anglickom jazyku https://www.amazon.com/Visual-art-nursery-school-interpretation/dp/6202077247 .

PaedDr. Dagmar Krupová