Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lampiónový sprievod

Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala každoročný „Lampiónový sprievod“.

Stretli sme sa 26. 10. 2018 o 15.30 hod. v jedálni základnej školy.

Pripravili sme pre deti tvorivé dielne (maľovanie na tvár, maľovanie pieskom i vyrezávanie tekvíc) a tradičné malé občerstvenie pre všetkých návštevníkov.

Pracovníčky Komunitného centra v Pohorelej pripravili pre nás strašidelné dobroty. A naše pani kuchárky zase veľa tradičných „grapľov“ a skvelý čaj.

Sprievod začal o 18.00 hod. pred hlavným pavilónom základnej školy, pokračoval na námestie, Gálikov vŕšok a cez Orlovú ulicu sme sa vrátili späť do školy.

Podujatie bolo spojené so súťažou o najkrajšiu tekvicu, ktorú vyhodnotila porota zložená zo zástupcov žiackeho parlamentu.