Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Ctíme ťa jeseň života

S jeseňou prichádza nostalgia a smútok. Za horúcim letom, prežitým životom. Ak človeka na prahu jesene života obklopujú jeho blízki a zahŕňajú ho svojou pozornosťou a láskou, je šťastný aj v tomto období života. Život človeka však nie je vždy priamočiary a jednoduchý, a tak mnohí naši starší spoluobčania prežívajú svoju starobu v osamotení.

Programom „Ctíme ťa, jeseň života“ si dali žiaci ZŠ s MŠ Pohorelá za cieľ potešiť všetky mamky, babičky, starkých a dedkov a naplniť ich srdcia radosťou. Sú vzácnym umeleckým dielom, ktoré formoval a tvaroval majster život mnohými skúškami, radosťami i starosťami. Pre všetky deti sú útočiskom, studničkou múdrosti, z ktorej sa môžu napiť, oázou pokoja a radosti, ku ktorej sa vždy rady vracajú. Vždy si nájdu čas, aby ich vypočuli, zahrali sa s nimi a poradili im, keď majú problémy.

Dňa 26.10.2018 svojím speváckym, tanečným a hereckým umením prežiarili našim vzácnym hosťom jedno popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.