Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Príbeh hudby

Dňa 26.10.2018 sa žiaci 8.A triedy zapojili do vzdelávacieho projektu Bratislavského chlapčenského zboru – „Príbeh hudby“.
Stali sa súčasťou najväčšieho online publika detí na Slovensku.

Ocitli sme sa vo veľkej virtuálnej koncertnej sieni a spolu sme odčítavali začiatok koncertu. Koncertu najznámejších diel svetovej klasickej hudby. V časovom priereze dejinami zaznela hudba praveká, spoznávali sme rozdiely medzi hudbou klasicizmu a romantizmu, precítili sme účinok 40 hlasného spevu a otvorili svoje srdcia gregoriánskemu chorálu znejúcemu v šere stredovekého kláštora. Zaznelo aj množstvo speváckych a hudobných prekvapení. Ukážky sa striedali s pútavým hovoreným slovom MgA. Gabriela Rovňáka Ph.D. orientovaným na mladých ľudí.

Počas koncertu vystúpilo množstvo účinkujúcich: 60 – členný chlapčenský spevácky zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, výnimoční sólisti Slávka Zámočníková, Jakub Kubka a Marek Štrbák.

Naši ôsmaci si z netradičného online koncertu odniesli nevšedný umelecký zážitok, nové poznatky a radosť z hudby.