Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Štefan Trčan a Petra Kantorisová víťazi okresného kola Technickej olympiády!

Technická olympiáda sa uskutočňuje v dvoch vekových kategóriách:
Kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ako súťaž dvojíc.
Kategória B: pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ, ako súťaž jednotlivcov.

Jej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej aplikácie, orientovať žiakov k štúdiu na technicky orientovaných študijných odboroch.

CVČ Brezno zorganizovalo dňa 29. 11. 2018 9. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Štefan Trčan z 9. A, Petra Kantorisová z 8.A a Christopher Suchánek zo 7. A triedy.

Po absolvovaní teoretických vedomostných testov pokračovali žiaci v praktickej časti olympiády. Podľa predloženého technického výkresu zhotovili výrobok z dreva. Na základe bodového hodnotenia v kategórii A, Štefan Trčan a Petra Kantorisová získali 1. miesto a postupujú do krajského kola. Christopher Suchánek v kategórii B obsadil 3. miesto.

Srdečne im blahoželáme a víťazom držíme palce v ďalšej súťaži!!!

Ing. Anna Pravotiaková