Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom

Deň Zeme je najmenej jeden z 365 dní v roku, kedy sa pozornosť ľudí obracia k environmentálnej situácii. Jednotlivci, skupiny a organizácie sa zjednotili v tento deň k svojmu spoločnému záujmu o planétu Zem.
Pozornosť verejnosti sa sústreďuje na spôsoby, akými ľudské správanie ovplyvňuje naše spoločné životné prostredie. Ľudia si tak čoraz viac uvedomujú potrebu ochrany planéty zmenou svojho vlastného konania.

Pri príležitosti dňa Zeme sa aj naša škola zapojila do netradičnej online výzvy, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Podmienkou výzvy bolo vyhotoviť jeden produkt v rámci recyklácie oblečenia. Iniciatívu o túto aktivitu prejavila žiačka 6.A Karolína Mikolajová, ktorú inšpirovala súčasná situácia v boji s koronavírusom.
Zo starých kusov oblečenia a plachty zhotovila ochranné rúška na tvár detskej a dospelej veľkosti. Karolínka tak preukázala, že jej záleží nielen na ochrane životného prostredia, ale aj na človeku, ktorý je jej súčasťou. V kreatívnom spracovaní starého textilu využila svoje poznatky zo záujmovej činnosti realizovanej pod vedením Mgr. Márii Skladanej.

Prajeme Karolínke i ostatným našim žiakom ešte veľa takýchto kreatívnych nápadov.

Mgr. Martina Mikolajová