Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 11.05.2020 – 15.05.2020 vyplnením priloženého
elektronického formulára.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.

Spôsob prihlasovania detí:

Elektronicky – vyplnením elektronického formulára.(Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č.18/2018 o osobných údajoch.),

Osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do škôlky osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení od 11.mája do 15.mája 2020. Dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0948 352 843 (zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ).
Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej komunikácie.

– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
– ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.