Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl po testovaní na COVID-19

Vážení rodičia,

vzhľadom na plánované testovanie na COVID-19 v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 vyplývajú pre detí a žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá nasledovné pokyny:

Ak v tomto testovaní bude mať dieťa/žiak, jeho zákonný zástupca alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti pozitívny test na COVID-19, ostáva dieťa/žiak a všetky ostatné osoby v povinnej 10 dňovej karanténe (rodič informuje triedneho učiteľa).

Doprovod dieťaťa/žiaka do školy je možný iba s negatívnym testom, vzhľadom na zákaz vychádzania.

Nový termín jesenných prázdnin:

30.10.2020 (piatok) – 2.11.2020 (pondelok). Nástup na vyučovanie 3.11.2020 (utorok),
6.11.2020 (piatok) – 9.11.2020 (pondelok). Nástup na vyučovanie 10.11.2020 (utorok).

Materská škola

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, ktorý doprevádza dieťa do škôlky musí mať negatívny výsledok testu. Po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží rodič Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Základná škola

Zákonný zástupca žiaka v základnej škole, ktorý doprevádza žiaka do školy musí mať negatívny výsledok testu. Po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predloží rodič Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 sa podľa Uznesenia vlády č. 678/2020 nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby, t.j. od utorka 3. 11. 2020 musia ostať 10 dní v domácej karanténe a budú sa vzdelávať dištančne (rodič informuje triedneho učiteľa).

V Pohorelej 29.10.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá