Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Covid testovanie zamestnancov a rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ 6. 2. 2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od pondelka 8. februára 2021 úplne otvorená prevádzka materskej školy a I. stupňa základnej školy.

Podmienky pre návrat detí do školy a MŠ:
– negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ alebo žiaka 1. stupňa školy žijúceho v spoločnej domácnosti,
– negatívny test zamestnancov školy.

Testovanie bude prebiehať v sobotu 6. 2. 2021 na odbernom mieste č. 2 na Obecnom úrade v Pohorelej v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

V čase od 8.00 do 9.10 hodiny budú na odbernom mieste testovaní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ.

V čase od 9.12 do 12.00 hodiny rodičia žiakov prvého stupňa a rodičia detí materskej školy takto (stačí jeden zákonný zástupca):

rodičia I.A triedy 9:12 – 9:32 hod.,

rodičia II.A triedy 9:34 – 10:04 hod.,

rodičia II.B triedy 10:06 – 10:16 hod.,

rodičia III.A triedy 10:18 – 10:40 hod.,

rodičia IV.A triedy 10:42 – 11:00 hod.,

rodičia detí MŠ Pohorelá 11:02 – 11:22 hod.,

zamestnanci a rodičia detí MŠ Vaľkovňa, zamestnanci ObÚ Vaľkovňa 9:12 – 9:32 hod..

Obedňajšia prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hodiny.

V čase od 13.00 do 16.00 hodiny bude odberné miesto otvorené pre zamestnancov služieb (vyššie spomínané výnimky), ktorí sa budú musieť v budúcom týždni preukazovať negatívnym testom.

– Ekonomické povolania – daňový poradca, finančný poradca, audítor, atď.,
– Povolania v oblasti dopravy – železničná doprava, autobusová doprava, atď.,
– Povolania v oblasti sociálnej starostlivosti – opatrovateľ, sociálne poradenstvo, atď.,
– Pedagogické povolania – pedagogickí a odborní zamestnanci, atď.,
– Zdravotnícke povolania – lekári, fyzioterapeuti, masér, psychológ, sestry, verejný zdravotník, atď.,
– Ostatné – architektúra, veterinári, bezpečnostné služby, záchranná činnosť, zamestnanci v obchodoch, atď.

Ďakujeme za pochopenie!


Pridaj komentár