Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznam o vydávaní polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania

Vážení rodičia, milí žiaci,

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá Vám oznamuje, že výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú žiakom odovzdané osobne až v dobe návratu žiakov do škôl.

Ďakujeme za porozumenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Pridaj komentár