Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň materských škôl

Na prvom zasadnutí vedúcich zamestnancov materských škôl v školskom roku 2023/2024, pod vedením referentky Mgr. Daniely Jarganovej zo SŠÚ v Polomke, vznikla myšlienka usporiadať pre deti materských škôl na Horehroní spoločnú oslavu pri príležitosti Dňa materských škôl. Tento návrh predniesla Mgr. Anna Gregušová zo Závadky nad Hronom, a kedže sa návrh stretol so súhlasom zanietených pedagógov materských škôl, prvotná myšlienka sa 3.novembra 2023 stala realitou. Celé podujatie prevzala pod záštitu materská škola v Závadke nad Hronom a v telocvični základnej školy v danej obci sa stretli deti takmer zo všetkých materských škôl od Šumiaca po Beňuš.

Mgr. Anna Gregušová je známa v školských kruhoch svojou odbornosťou, profesionalitou, organizačnými schopnosťami a v neposlednom rade i ľudským prístupom. Presne v takom duchu sa konalo celé podujatie. Množstvo pomocných rúk pod jej vedením sa podieľalo na detailnom zabezpečovaní oslavy od začiatku až do samého záveru. Vkusne zhotovené logá, výstavka výtvarných prác detí, premyslené výtvarné, hudobné, pohybové aktivity, hry, zábava, občerstvenie… to všetko na seba logicky nadväzovalo a vytváralo príjemnú atmosféru počas celého dopoludnia. Prekvapením bolo i stretnutie so šašom, rytmická škôlkárska hymna spievaná počas hry s balónom, torta s ohňostrojom a v závere rozdávanie darčekov. Milé prezenty sme od usporiadateľov a SŠÚ v Polomke dostali aj my, pedagogickí zamestnanci. Za zmienku stojí, že sa nevyberalo od škôl vložné.

Čo dodať? Máme za sebou oslavu, ktorá podčiarkla význam zážitkového učenia sa v materskej škole, pretože o samotnom význame predprimárneho vzdelávania už dávno niet pochýb. Deň materských škôl má svoje opodstatnené miesto a verím, že by so mnou súhlasili všetky zúčastnené kolegynky, že vynaložené úsilie na prípravu oslavy v takejto veľkolepej forme stálo za to. Síce úplnú bodku za oslavou v podobe sprievodu po obci sa kvôli upršanému počasiu nepodarilo zrealizovať, my sme odchádzali so slnkom v duši. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave právom patrí srdečná vďaka.

PaedDr. Dagmar Krupová