Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Upracme Slovensko – Škola „pod Brezinou“

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá, zorganizovala dňa 3. októbra 2023 od 9.00 do 12.00 upratovanie.
Žiaci, učitelia a priatelia školy boli pod Brezinou, kde sa pokúsili „zakryť stopy po civilizácii“. To znamená, že pozbierali odpadky. Tejto akcie sa zúčastnilo 180 ľudí, vyzbierali sme viac ako 20 vriec odpadu, ktoré nám pracovníci obecného úradu pomohli odviesť do kontajnerov. Chcem opäť vyzdvihnúť, pochváliť a poďakovať sa združeniu „Upracme Slovensko“, ktoré nám poskytlo ochranné a dezinfekčné pomôcky na túto akciu . V dnešnej dobe sme zvyknutí, že všetko, čo je poskytnuté zadarmo, je nekvalitné a nepoužiteľné. Pomôcky, rukavice, vrecia, dezinfekčný materiál, komunikácia so združením a ich ochota, je nad mieru kvalitná a nad očakávania príjemná. Ďakujeme!
Mgr. Terézia Šajšová