Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Burza informácií

Dňa 08.11.2023 sa v Závadke nad Hronom v Spoločenskom dome pod záštitou ÚPSVaR konala „Burza informácií“. V rámci burzy sa mali možnosť prezentovať študijne a učebné odbory stredných škôl Banskobystrického kraja. Zaujímavosťou boli praktické ukážky žiakov, ktorý za svoju prácu získali aj ocenenia.

 

Cieľ– úspešné uplatnenie sa na trhu práce

 

Naši žiaci uvítali možnosť navštíviť túto burzu. 12 žiakov deviateho ročníka spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. Henrietou Pocklanovou a pánom riaditeľom Mgr. Jozefom Šajšom mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia na vybraných školách.

Prezentovali sa školy: 

Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská  136, Brezno

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová – Súkromná stredná odborná škola hutnícka

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová – Súkromné gymnázium

Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica, SOŠ AUTOMOBILOVÁ, SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ, SOŠ PODNIKANIA

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Stredná odborná škola drevárska Zvolen, Lučenská cesta 2192/17, Zvolen

Spojená škola, Železničná 5, Poltár

Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica