Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň Zeme 2022

Od roku 1970 si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

V tento deň žiaci nesedeli v laviciach, ale zobrali hrable, fúriky, lopaty, metly a pustili sa do čistenia a zveľaďovania areálu školy.

Ďakujeme každému, kto sa do akcie pripojil!