Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dopravná výchova na I. stupni

Je apríl. Počasie sa začína pomaly vylepšovať a na cestách čoraz častejšie vidíme chodcov i cyklistov, ktorí sa stávajú každodennými účastníkmi cestnej premávky. Hoci dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania detí na školách, množstvo dopravných nehôd spôsobených deťmi v mladšom školskom veku rastie.

O potrebe zvyšovať zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách nám prišiel porozprávať Major Mgr. Martin Baksa, riaditeľ Obvodného oddelenia policajného zboru v Pohorelskej Maši. Vo svojom rozprávaní sa snažil deťom priblížiť pravidlá pri chôdzi po ceste, chodníku pre chodcov, nezabudol na bezpečné prechádzanie cez cestu, dôležitosť nosenia bezpečnostných prvkov za zlej viditeľnosti ako aj na správanie sa pri cestovaní v hromadných dopravných prostriedkoch. Deti si prakticky vyskúšali prechádzanie cez priechod pre chodcov ak tam je alebo nie je semafor, oboznámili sa s niektorými dopravnými značkami a povinnosťami cyklistu, ak je účastníkom cestnej premávky a vyskúšali si tiež jazdu na kolobežke. Dozvedeli sa, čo je povinnou výbavou bicykla a aké bezpečnostné prvky sú pre cyklistu nevyhnutné. Na záver a na spestrenie besedy si deti prezreli výstroj a výbavu policajta a pýtali sa na rôzne zaujímavosti z práce policajného zboru.

Za zaujímavú besedu sa žiaci pánovi majorovi poďakovali a nám zostáva dúfať, že nadobudnuté poznatky im utkvejú v pamäti čo najdlhšie a bezpečné správanie na cestách bude pre nich hračkou.

Mgr. Ivana Zlúkyová