Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktualizačné vzdelávanie pedagógov

V období od 17. 03. 2022  do 27. 04. 2022 sa pedagógovia základnej školy zúčastnili 5 modulov aktualizačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Podľa potrieb školy vedenie zorganizovalo tieto moduly vzdelávania:

  • 03.2022 – 2 hodiny na tému Škola 21. storočia,
  • 03.2022 – 2 hodiny na tému Projektové vyučovanie I.,
  • 04.2022 – 2 hodiny na tému Ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania,
  • 04.2022 – 2 hodiny na tému Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ,
  • 04.2022 – 2 hodiny na tému Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Vzdelávanie prispeje k skvalitneniu a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Pohorelá.

Hodnotenie jednotlivých modulov zamestnancami našej školy:

Hodnotenie – Projektové vyučovanie I

Hodnotenie – Škola 21. storočia

Hodnotenie – Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ_OZ

Hodnotenie – Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Hodnotenie – Ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá