Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Excelentné 2. miesto našej žiačky – Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej cieľom nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odborne garantovaná Slovenskou komisiou Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov angličtiny, Britskou radou a s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.

 

Dňa 8.2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnila žiačka našej školy 7. ročníka Júlia Kanošová v kategórii 1A mladší žiaci, ktorá obsadila excelentné 2. miesto s minimálnym rozdielom 4,5 bodov od 1. miesta. Na 1. mieste sa umiestnil žiak z Veľkého Krtíša, na 3. mieste sa umiestnil žiak z Banskej Bystrice.

Súťaž sa skladala z dvoch častí : 

  • písomná časť : dopĺňanie slov v správnom tvare do textu, vymyslieť slová do príbehu, aby mal príbeh zmysel, počúvanie s porozumením – odpovedať na otázky, vybrať správnu možnosť na doplnenie vety;
  • ústna časť : opis obrázka – minimálne 5 minút samostatného rozprávania, improvizácia – role play – minimálne 5 minút samostatného rozprávania.

Pri ústnej časti odpovedí sa hodnotí pohotovosť, výslovnosť, tvorenie viet, gramatika a vystupovanie žiaka.

Julke Kanošovej gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Mgr. Marianna Kalmanová