Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2022

Po dvoch dlhých rokoch začal opäť pracovať DFS Mladosť Pohorelá. V nedeľu 3.4.2022 sa súboristi zúčastnili regionálnej súťaže o Horehronskú valašku v Telgárte. Napriek tomu, že sme nezískali hlavnú cenu-Horehronskú valašku, všetci predviedli výborné výkony a  získali hodnotné umiestnenia. Spevácka skupina sa umiestnila v striebornom pásme, strieborné pásmo získal aj Radoslav Pokoš v hre na husliach. Duo Bianka Tlučáková a Alžbetka Bodnáriková sa umiestnili v zlatom pásme. Duo Lucia Gandžalová a Magdalénka Kanošová získali zlaté pásmo a postup do krajského kola, Lucia Gandžalová v sólo speve taktiež získala zlaté pásmo s postupom do krajského kola. Bianka Tlučáková získala najvyššie ocenenie súťaže a stala sa laureátkou tohto ročníka súťaže.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách.

Mgr. Mária Huťová