Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – Okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

Zo školského kola do okresného kola postúpilo 6 žiakov našej školy.

V I. kategórii súťažili Janka Birková – próza z 2.A a Alex Baksa – poézia z 3.A.

V II. kategórii Lucia Gandžalová – próza a Gabriela Medvegy – poézia zo 6.A.

V III. kategórii Karolína Mikolajová – próza a Vanesa Pompurová – poézia z 9.A.

Okresné kolo sa uskutočnilo 23. februára 2023 sa v Centre voľného času v Brezne. Bol to už 69. ročník okresného kola Hviezdoslavov Kubín. Do OK sa zapojilo 14 ZŠ a ZUŠ s rekordným počtom súťažiacich 67. Súťažilo sa v troch kategóriách poézie a prózy. Do regionálneho kola postúpilo 30 súťažiacich – 5 z každej kategórie.

Z našej školy postúpili tri žiačky Lucia Gandžalová, Vanesa Pompurová a Karolína Mikolajová. Srdečné poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na príprave súťažiacich. Postupujúcim žiačkam držíme palce dňa 28. marca v Banskej Bystrici a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy.

Mgr. Mariana Krupová