Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Stopy života

Vedomosti o živote a diele Milana Rastislava Štefánika preukázali žiaci VIII. A triedy Alžbeta Bodnáriková, Júlia Kanošová a IX. A triedy Martin Kuklica, Karolína Pinčiarová a  Jozef Šajša na dejepisnej súťaži, ktorú usporiadala Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci s Gymnáziom J. Chalupku v Brezne.

Dňa 22. februára 2023 v kategórii 2. stupeň základných škôl súťažilo osem výborne pripravených tímov a naši žiaci obsadili 4. miesto. Každý súťažiaci dostal diplom a medailu M. R. Štefánika. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v Synagóge a bolo doplnené prednáškou PhDr. Pavla Kanisa, CSc., bývalého ministra obrany SR a autora scenára a režiséra filmu „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“. Pozreli sme si kultúrny program a v rámci voľného času sme navštívili Mestskú vežu Brezno. Strávili sme príjemný a slávnostný deň. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                                Ing. Anna Pravotiaková