Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda z anglického jazyka

 

 

 

 

 

Okresné kolo OAJ
Dňa 19.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka v Brezne.
8.miesto v kategórii mladších žiakov 1A obsadila Zoja Mikulčíková, žiačka 7.A našej školy
v konkurencii najlepších žiakov z dvanástich škôl nášho okresu.
V kategórii starších žiakov 1B obsadil Jozef Šajša výborné 4. miesto v konkurencii 14
najlepších žiakov z nášho okresu s rozdielom 1 bodu od 1. a 2.miesta ( 60 bodov ), 3.miesto
a dve 4.miesta s počtom bodov 59.

Konkurencia bola veľká a úlohy veľmi náročné. Olympiáda pozostávala z písomnej časti, a to:

gramatickej, slovnej zásoby,  čítania s porozumením a počúvania s porozumením, pričom
úlohy boli časovo limitované, a ústnej časti, a to : role play, avšak nie s členom komisie, ale
s ďalším súťažiacim a picture story, kde príbeh museli vymyslieť na základe nie jedného, ale
šiestich obrázkov.

Mgr. Marianna Kalmanová