Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Školské a okresné kolo – kategória C

Dňa 17. októbra 2023 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá bola určená žiakom 8. a 9.ročníka.  Do školského kola OSJL sa zapojilo 6 žiakov, ktorí absolvovali ako prvú – písomnú časť súťaže. Písomný test, ktorý sa bol online, obsahoval 25 otázok, na vypracovanie ktorých mali žiaci 35 minút. Druhá – písomná časť súťaže bola zameraná na transformáciu textu, v ktorej mali žiaci daný text na základe básne M. Rúfusa napísať umelecký opis jesennej prírody a využiť slovné spojenia z ukážky. Tretia – ústna časť bola zameraná na rečnícky prejav, v ktorom si žiaci mali pripraviť príhovor pri príležitosti otvorenia futbalového turnaja v rozsahu 3-5 minút. 4 žiaci vystúpili s hodnotnými rečníckymi prejavmi. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí mali počet bodov nad 40. Maximálny počet bodov bol 55.

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:
1. Alžbeta Bodnáriková, IX.A – 52bodov
2. Daniel Boháč, IX.A – 50 bodov
3. Viktória Gažúrová, VIII.A – 45 bodov a Daniel Kyseľ, IX.A – 44 bodov

Zo školského kola do okresného kola postúpila Alžbeta Bodnáriková. Okresné kolo sa konalo dňa 15. novembra 2023 v Centre voľného času v Brezne. Opäť pozostávalo z troch častí, s ktorými si Alžbetka hravo poradila, získala 51 bodov. Spomedzi jedenástich škôl z Horehronia získala výborné 2. miesto v okresnom kole. Iba pár bodov ju delilo od postupového miesta do krajského kola.

Ďakujeme Alžbetke za vynikajúce umiestnenie a reprezentáciu školy a pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej ďakujeme za prípravu žiačky na olympiádu.