Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

15. november bol pre našich žiakov Martina Turčana (4.A) a Adama Rochovského (3.A) skúškou jazykových schopností a merania si síl so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

Základná škola v Heľpe zorganizovala už deviaty ročník súťaže v anglickom jazyku pre žiakov 1.stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok. Naši žiaci sa medzi horehronskými a breznianskymi tímami nenechali zahanbiť
a v písomnej a praktickej časti, ktorá zahŕňala vlastný dialóg na tému Moja rodina a dialóg s anglickým porotcom, boli rovnocennými súpermi.  Svoje vedomosti museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské predmety, Pocity, Budovy v meste, Prázdniny. Na najvyšších priečkach sa síce neumiestnili, ale prežili zábavné dopoludnie a získali nové skúsenosti.

Všetci súťažiaci boli odmenení peknými vecnými cenami i sladkosťami. Dúfajme, že táto ich snaha bude pre nich i ostatných spolužiakov  dobrou motiváciou do ďalšieho  ročníka. Gratulujeme.

Mgr. Ivana Zlúkyová