Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prvé ,,Športové zápolenie“

Aj v školskom roku 2023/2024 sa budeme snažiť formovať zdravý telesný rozvoj žiakov nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale tiež na športových záujmových krúžkoch a školských súťažiach.

Raz mesačne organizujeme – “Športové zápolenie“, kde sa športovými činnosťami zameriame na rozvíjanie vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti, pozornosti a sily, čo vedie u žiakov k upevňovaniu morálnych vôľových vlastností a odstraňovaniu psychickej únavy.

Dňa 16. októbra 2023 sa prvého októbrového ,, Športového zápolenia“ zúčastnilo 24 žiakov. Súťažili štvorčlenné družstvá jednotlivých tried: /1.A, 2.A, 2.B/ a /3.A, 4.A, 5.B/. Po zahriatí a rozcvičke celého tela si žiaci zmerali svoje sily v preťahovaní lanom. Telocvičňa sršala hlasným povzbudzovaním od fanúšikov sediacich na lavičkách. Jedným súťažiacim sa darilo viac, iným menej. Víťazi disciplíny si odniesli z tohto športového dňa pekný športový zážitok, diplom a sladkú odmenu.

Výsledky 1.- 2. ročník:

1. miesto: Margaréta Hlaváčová, Simona Anderková, Matúš Refka, Šimon Polák
2. miesto: Adela Baksová, Daniela Šarišská, Peter Šramko, Gabriel Pálus
3. miesto: Lucia Súkeníková, Nina Šándorová, Ján Súkeník, Samuel Pohlod

Výsledky 3. – 5. ročník:

1. miesto: Rebeka Kováčová, Klaudia Mucová, Marta Mirgová, Adrián Puška
2. miesto: Martina Súkeníková, Vanesa Bartošová, Adrián Hruška, Dávid Cibuľa
3. miesto: Solomiia Kiryk, Mário Lukáč, František Rochovský, Daniel Medvegy

Všetkým súťažiacim gratulujeme za bojovnosť a snahu podať čo najlepší výkon. Za pomoc počas súťaže ďakujeme pani asistentke Márii Gandžalovej a žiačkám: Lucii Zlúkyovej a Juliane Gajdovej.

Príďte aj v novembri!

Mgr. Žaneta Holková