Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Eko prednáška Blue Life

Dňa 15.11. 2023 sa žiaci mohli na vlastné oči presvedčiť aký je život dobrovoľníkov, ktorí sa snažia čistiť ostrovy od plastov v ďalekej Indonézií. Lektori Miška a Tomáš žiakom porozprávali o svojich zážitkoch a ukázali im autentické zábery natočené v tejto prekrásnej
prírode. Prednáška nás všetkých donútila zamyslieť sa, či robíme naše každodenné činnosti správne, alebo ich robíme zle a nastal čas na zmenu nášho správania.

Tomášovi a Miške ďakujeme za úžasne pripravenú prednášku a veríme, že sa niektoré myšlienky hlboko zakorenia v nás a budeme to práve my, ktorí naplníme motto prednášky: „Budúcnosť je v našich rukách.“

Mgr. Ivana Gáliková