Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hrozba na internete !

Vážení rodičia,

na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK — CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme.

Dovoľujeme si upozorniť na skupinu “Pridej co nejvíc lidí ” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

Zvlášť žiadame zákonných zástupcov upriamiť pozornosť na nasledovné odporúčania:

 • skontrolujte svojim deťom mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú;
 • ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúčame situáciu nahlásiť polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie sebe potenciálne prezradilo;
 • po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovať;
 • poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych sieťach zdieľať s ľuďmi, ktorých nepoznajú z fyzického sveta, napríklad:
  • meno
  • adresa
  • vek
  • trieda, ktorú navštevujú
  • akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek
  • mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych
 • rodičov tiež upozorňujeme na špecifický detail pri narábaní s možným objaveným Podľa platnej legislatívy je rozširovanie detskej pornografie trestné, preto ak sa stretnete s takýmto typom obsahu, v žiadnom prípade si svojpomocne nevytvárajte zálohy, dôkazy, ani ich neposielajte ďalším ľuďom. V takomto prípade vždy ponechajte akúkoľvek manipuláciu s obsahom na políciu;
 • na ochranu mobilných zariadení je možné použiť aj aplikácie rodičovskej kontroly, ktoré dokážu obmedziť prístup dieťaťa k istým typom aplikácií, napríklad sociálnym sieťam. Aplikácie rodičovskej kontroly často ponúkajú profily prispôsobené veku a poskytujú detailny prehľad, ktoré aplikácie dieťa použilo;
 • aplikácie sociálnych sietí môžu poskytovať pokročilejšie možnosti riadenia obsahu, blokovania neželaných kontaktov, prípadne funkciu na nahlásenie škodlivého Zoznámte sa s týmito funkciami, aby ste ich v prípade potreby vedeli využiť;
 • zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte nimi kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté.

Bližšie   informácie   sú    dostupné   na    webovej   stránke   Národného   bezpečnostného úradu: Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.