Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik bol super ako každý iný. Konal sa od 9. do 13. mája 2022. Uskutočnil sa na plavárni v Závadke nad Hronom. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka spolu s dvomi piatačkami, ktoré sa nemohli zúčastniť plaveckého výcviku minulý rok. Sprevádzali nás pán riaditeľ Mgr. Jozef Šajša a pani asistentka Bc. Jana Tlučáková. Každý deň sme prišli na plaváreň, mali sme rozcvičku a potom sme skočili do bazéna. Bola to zábava! Mali sme voľné hry a robili sme zaujímavé cviky. Naučili sme sa plávať kraul a prsia.
Najlepší plavci v plávaní o vytrvalosť boli Tomáš Mecko, Filip Datko a Karolína Kamzíková, preplávali sto metrov. Nakoniec sme robili súťaž o najkrajšie skoky do vody. Na 1.mieste sa umiestnil Peter Kuklica, na 2.mieste sa umiestnil Filip Datko a na 3.mieste sa
umiestnili Tomáš Mecko a Lucia Zlúkyová.
Na našom plaveckom výcviku bola veľká sranda, veľa sme sa nasmiali a to najdôležitejšie je, že sme sa naučili plávať.

Lucia Zlúkyová a Lucia Gandžalová, 5.A