Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

STARŠÍ MLADŠÍM – Spolu sa učíme

V rámci Projektu STARŠÍ MALDŠÍM si naši žiaci vyskúšali rovesnícke vzdelávanie. Rovesnícke vzdelávanie je možné realizovať na rôznych úrovniach. Úplne jednoducho je možné rovesnícke vzdelávanie chápať ako učenie a vzájomné odovzdávanie si skúseností, vedomostí, informácií a pomoci medzi rovesníkmi, ktorí majú rovnaký „status“. Je známe, že najviac sa človek naučí to, čo sám učí. STARŠÍ žiaci si vyskúšali učenie MLADŠÍCH spolužiakov, konkrétne v Školskom klube detí si písali, domáce úlohy.  Starší žiaci si zopakovali učivo                                                                                    z nižších ročníkov a mladší  sa tešili, že sa im ich  starší spolužiaci                                                                          venujú. Venovali sa hlavne matematike a slovenskému jazyku.

 

Mgr. Henrieta Pocklanová