Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 16.09.2022

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň

16.09.2022 (piatok) riaditeľské voľno

z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 19.09.2022.

Vážení rodičia, z dôvodu začínajúceho výskytu ochorení COVID-19  Vás prosíme, aby ste pri akomkoľvek podozrení na ochorenie využili samo-testovanie dieťaťa, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy…

Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                                      Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy