Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septemmbra 2022 sa žiaci VII.A, VIII.A a IX.A zúčastnili podujatia Európsky deň jazykov on-line, ktorý pripravilo a organizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov.

Cieľom bolo ponúknuť žiakom a učiteľom zaujímavé a podnetné on-line webináre venované učeniu sa jazykov, ktoré sa dotýkajú života našej krajiny a jej ľudí, či už ako cudzie alebo materinské jazyky a jazyky národnostných menšín.

On-line sme spolu s moderátorom navštívili rôzne európske krajiny, pričom ako moderátor, tak aj učitelia a žiaci z týchto krajín plynulo prechádzali do cudzích jazykov, najmä anglický a nemecký jazyk. Vypočuli sme si však aj španielsky a portugalský jazyk. Prihovárali sa nám študenti, ktorí rozprávali svoje zážitky a skúsenosti s učením sa cudzieho jazyka v cudzej krajine. Svoje zážitky nám porozprávali aj matka s dcérou z Ukrajiny, ktoré unikli pred vojnou do Českej republiky.

Žiaci strávili poučné popoludnie v jazykovej učebni, z ktorej cestovali po Európe a učili sa porozumieť cudzím jazykom.

Mgr. M. Kalmanová, Mgr. M. Krupová