Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Začiatok zberu šípkových plodov je od 26.09.2022 do 28.10 2022.

Šípky je potrebné zbierať do papierových vrecúšok alebo textilných tašiek.

Šípky sa budú odovzdávať p. učiteľke Kataríne Kanošovej v poslednom modrom pavilóne alebo v triede triednemu učiteľovi.

Každý, kto sa zúčastní projektu, získa malý darček ako odmenu na pamiatku.

Samozrejme, najlepší zberači – jednotlivci budú odmenení zaujímavými cenami.