Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok 5.9.2022 o 9:30 hod.

 O 8:00 hod. bude v rímskokatolíckom kostole v Pohorelej slávnostná svätá omša.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Obed sa v tento deň nevydáva a v prevádzke nebude ani Školský klub.

V druhý deň ( utorok) sú všetci žiaci povinní doniesť vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. (bude rozdávané žiakom v pondelok).

Tlačivo žiak predloží aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Od utorku 6.9.2022 bude v prevádzke Školská jedáleň  a Školský klub bude k dispozícii do 16,00 hod..

Žiadame rodičov, aby počas školského roka nevstupovali do vnútorných priestorov školy (okrem škôlkárov a prvákov, resp. s písomným súhlasom riaditeľa školy).

 Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2022/2023.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá