Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno v piatok 18.11.2022

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá týmto oznamuje,

že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň

18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno

z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 21.11.2022.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy