Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Burza informácií

Po niekoľkoročnej pauze sa tento rok, dňa 8.11.2022, uskutočnila BURZA INFORMÁCIÍ.

Tradične sa vrátila do Spoločenského domu v Závadke nad Hronom.

V rámci burzy sa mali možnosť prezentovať štúdijne a učebné odbory stredných škôl Banskobystrického kraja.

Burza bola zameraná pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičov.

Cieľ– úspešné uplatnenie sa na trhu práce

Naši žiaci uvítali možnosť navštíviť túto burzu. 12 žiakov deviateho ročníka spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. R. Kantorisovou a pánom riaditeľom Mgr. J.Šajšom mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia na vybraných školách.

Možnosť predstaviť sa využili tieto stredné školy:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Stredná odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica

Spojená škola stavebná, Kremnička , Banská Bystrica

Stredná odborná škola automobilová, Banská Bystrica

SŠ – SOŠ Elektrotechnická, Banská Bystrica

Spojená škola – SOŠ podnikania, banská Bystrica

Stredná Odborná Škola, Tisovec

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Stredná odborná škola poľnohospodárska, Poltár

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

Obchodná akadémia, Brezno

Obchodná akadémia, Brezno

                                                           Mgr. Renáta Kantorisová