Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Virtuálna prehliadka viedenského sídla OSN vo Viedni

Dňa 17. júna 2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej základnej školy zúčastnili virtuálnej prehliadky pobočky OSN vo Viedni. Počas 60 minút nás sprevádzala Slovenka Lucia Murínová, ktorá v tejto medzinárodnej inštitúcii pracuje ako sprievodkyňa. Spolu s ňou sa nám venoval aj jej kolega Henri z Filipín.

V úvode nám porozprávala o histórii vzniku OSN, o jej 4 oficiálnych sídlach vo svete, vrátane Viedne. V rámci prehliadky sme cez krátke videá nahliadli aj do vnútra jednotlivých krídel a budov v tzv. „UNO City“ vo Viedni.

Ďalej sme sa dozvedeli v akých jazykoch tu simultánne tlmočia jazykovo veľmi zdatní tlmočníci z celého sveta, a taktiež nám objasnila význam všetkých 17 oblastí, ktorým sa OSN v rámci celého sveta venuje, a o ktoré sa intenzívne zaujíma.

Nakoniec sme sa v krátkosti dozvedeli aj o jednotlivých organizáciách sídliacich práve v hlavnom meste nášho juhozápadného suseda. 

Virtuálna prehliadka nám síce úplne nenahradila reálny pobyt v tomto sídle OSN, ale urobili sme si veľmi reálnu predstavu o tom, ako to tam vyzerá a ako funguje obrovský kolos s 5000 zamestnancami zo 125 krajín sveta.

Ing. Katarína Kanošová