Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v ZŠ

STRETNUTIE  RODIČOV  DETÍ   PRE  PRVÝ  ROČNÍK  ZŠ

NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022

sa uskutoční vo štvrtok 24.06.2021  o 15:30 hod.

v 2. pavilóne na prízemí, trieda IV.A

 

Na stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa,
  • preukaz poistenca dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča,
  • poplatok 10, – € .

 

Rodičia sa oboznámia s prostredím základnej školy a s podmienkami nástupu  do 1. ročníka ZŠ.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá