Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ZBER PAPIERA – Vyhodnotenie

V dňoch 4. až 6. októbra 2021 sa v našej škole konal zber papiera. Zbieral sa papier dobre zviazaný alebo naložený v kartónových škatuliach, s výnimkou kartónov. Pre žiakov, ktorí nazbierali najviac papiera za triedu je pripravená odmena! Zberu sa zúčastnilo 48 žiakov.

Najviac papiera sa podarilo nazbierať:
1. miesto     9.A         675,85
2. miesto     4.A        582,90
3. miesto     8.A       407,40

Odmenu v súťaži najlepší zberateľ triedy získava:
1.A    Mecko Marek                      200 kg
2.A   Hlaváčová Kvetoslava        68 kg
3.A    Rochovská Bibiana           107,5 kg
4.A    Syč Ľuboš                            134,1 kg
5.A    Gandžalová Lucia              82 kg
6.A    Gajdová Juliana                 372,5 kg
7.A    Bodnáriková Alžbeta        101 kg
8.A    Pompurová Vanesa           146,4 kg
9.A    Hipíková Janka                  198 kg

Zúčastnení:
MŠ    Halušková Monika 14,55
1.A    Birková Janka 56
1.A    Bugajda Tomáš 12,5
1.A    Halušková Iveta 15,3
1.A    Mecko Marek 200
1.A    Medvegy Daniel 8,8
1.A    Rochovský František 107,5
1.A    Vojtko Matúš 132,05
2.A    Baksa Alexander 17,9
2.A    Bugajdová Nela 12,5
2.A    Ďuráčová Zuzana 4
2.A    Hlaváčová Kvetoslava 68
2.A    Lilková Andrea 11
2.A    Zelienková Marcela 6,9
3.A    Rochovská Bibiana 107,5
3.A    Vojtko Adam 16,6
4.A    Birka Andrej 56
4.A    Kamzíková Karolína 125,45
4.A    Palusová Alexandra 99,15
4.A    Pompura Ján 123,2
4.A    Syč Ľuboš 134,1
4.A    Vojtko Kubandová Nela 45
5.A    Frajt Peter 43,8
5.A    Gandžalová Lucia 82
5.A    Kanošová Magdaléna 10
5.A    Maťúš Zdenko 45
5.A    Medvegy Gabriela 10
5.A    Pompura Jakub 14
5.A    Rašiová Kristína 52,2
5.A    Zlúkyová Lucia 59
6.A    Gajdová Juliana 372,5
6.A   Gažúrová Viktória 30
7.A   Bodnáriková Alžbeta 101
7.A   Kanošová Júlia 10
7.A   Pálus Róbert 27
8.A    Pompurová Vanesa 146,4
8.A   Součeková Kristína 80
8.A    Šajša Jozef 80
8.A    Vojtko Kubanda Jakub 65
8.A    Vojtková Nina 36
9.A    Gažúr Dominik 30
9.A    Hipíková Janka 198
9.A    Kalman Richard 43
9.A    Kanoš Jakub 10
9.A    Tešlár Matej 164
9.A    Tlučáková Bianka 37
9.A    Vajdíková Emma 48,15
9.A   Zlúkyová Bibiána 145,7