Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzinárodný deň školských knižníc 25.10.2021

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
V našej škole sme si tento deň pripomenuli výstavkou kníh, rozprávkovými aktivitami po triedach, divadelnými scénkami v areály školy a hľadaním pokladu.  Verím, že každý z nás prežil príjemné dopoludnie s rozprávkami …

Mgr. Daša Lakandová