Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Z našej školskej jedálne….

Pozrite sa na niektoré dobroty z našej jedálne.