Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Keramika – tvorivé dielne

Jesenné dni sme 6.10.2022 využili na pozvanie ozajstného keramikára pána Martina Novotňáka priamo k nám do triedy. Žiaci III.B, IV.B si na keramickej tvorivej dielni z hliny vyrobili vtáčiky, žiaci VII.B a VIII.B sa inšpirovali  a vytvorili si z hliny vlastnú sochu.

Cieľom keramických tvorivých dielní bolo zvyšovať kreativitu, zručnosť žiakov a prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Žiaci spoznali nový materiál, osvojili si manuálne zručnosti s hlinou ako miesenie, tvarovanie a vytvorili zaujímavé výrobky.

Pracovné vyučovanie je pre žiakov zapojených tried do tvorivých dielní najdôležitejším rehabilitačným predmetom, ktorý ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním pracovných zručností na zvýšenie ich rozumovej úrovne.

Tvorivé dielne vzbudili u žiakov záujem o prácu, uspokojili ich túžbu po činnosti, vzbudili ich iniciatívu a pozitívny vzťah k práci, cit pre krásu. Žiaci pracovali disciplinovane, hospodárne zaobchádzali s materiálom a nástrojmi.

Každému ostal vlastnoručne vyrobený výrobok ako darček s  ktorým môžu po vysušení tvorcovia ďalej pracovať – vymaľovať farbami, obliepať rôznymi materiálmi alebo inak kreatívne dotvárať. Zážitkové vyučovanie bolo prínosom a všetkým patrí pochvala za snahu a vytvorenie krásnych výrobkov.

Mgr. Erika Bialiková