Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Benefičný koncert vo Vaľkovni

     Dňa 2. októbra 2022  sa uskutočnil benefičný koncert venovaný záchrane Evanjelického kostola vo Vaľkovni priamo v jeho priestoroch. Kostol je jediným evanjelickým kostolom na Horehroní, bol postavený pre nemeckých prisťahovalcov, ktorí prichádzali na Horehronie pracovať do Coburgovských železiarní. Jeho interiér je od roku 1906, okrem vymenenej podlahy, v úplne pôvodnom stave. V rokoch 1930 -1937 tu slúžil bohoslužby básnik, prozaik, esejista, dramaturg a evanjelický kňaz Martin Rázus.

Už od rána sa všetko pripravovalo, guľáš sa varil, zábavné hry pre deti sa rozkladali, no skrátka všetko išlo ako po masle. Keď sme sa všetci o druhej stretli v kostole, pani organizátorky nás uvítali, porozprávali nám pár príbehov  z čias Coburgovskej vlády. Následne  nám pán Mikuláš Tuhý zahral úžasné piesne na violončele a pán Pavol Selecký na klavíri. Potom nasledoval program folklórneho súboru Mladosť z Pohorelej s programom inšpirovaným odkazom Martina Rázusa a ľudovými tradíciami. Našim  zvučným spevom sme očarili všetkých divákov. Zostalo už len jedno vystúpenie, kde sme čítali z knihy Milana Rázusa Maroško. Čerešničkou na záver, ktorá určite rozprúdila krv v žilách, bolo vystúpenie rodiny Pokošovej. Súčasťou podujatia bol aj program pre deti (vonku pri kostole) cirkusový workshop – kaukliarka Martinka Chmelanová.

Po koncerte boli všetci pozvaní na malé občerstvenie a dúšok teplého punču. Celý výťažok poputuje na záchranu tohto unikátneho kostola. Už v minulom roku získal p. farár Pačmár z ECAV na Slovensku Brezno s našou pomocou finančné zdroje z prostriedkov Ministerstva kultúry z dotácie „Obnovme si svoj dom.“ V tomto roku bola jeho žiadosť taktiež úspešná a s opravami kostolnej veže sa môže pokračovať. Záchrana tak veľkej stavby však nie je jednoduchá, vyžaduje si množstvo úsilia, času a prostriedkov.

Ďakujeme!