Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Škultétyho rečňovanky

Dňa 7.októbra 2022, v piatok som vycestovala s mojou rodinou do Veľkého Krtíša po ocenenie. Išlo o celoslovenskú súťaž „Škultétyho rečňovanky“ vo vlastnej tvorbe. Viete, koľkokrát niekde ideme, toľkokrát tam nikdy netrafíme na prvýkrát. A tak sme trochu blúdili po Veľkom Krtíši až sme na poslednú chvíľu prišli na odovzdávanie cien v mestskom úrade.

Zo Základnej školy v Pohorelej sme boli umiestnene dve – Gabriela Medvegy a Bianka Boháčová. Bianka zo 4.A triedy sa v prvej kategórií umiestnila na vynikajúcom 1.mieste. Ja, Gabika, som sa umiestnila v druhej kategórií na výbornom 3.mieste.

Po vyhodnotení sme mali ešte možnosť stretnúť sa so známymi autormi rôznych detských diel. Každý z nás prečítal kúsok zo svojho diela a autori ho usmernili a podporili k ďalším úspešným dielam. Každopádne veľmi ma teší, že mám ďalší nový zážitok, na ktorý budem ešte dlho spomínať.

Ďakujeme aj pani učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za prípravu, podporu a organizáciu v súťaži.

Gabika Medvegy, 6.A