Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školáci škôlkarom

Dňa 31.05.2018 sa v priestoroch materskej školy v Pohorelej pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnila aktivita 8.A triedy pod vedením PhDr. Františky Baksovej s názvom „Školáci škôlkarom.“

Urobili sme rozhovor s hlavným aktivistom Milanom Kováčom.

R: 1. Ako vznikla myšlienka pripraviť program pre mladších spolužiakov?
Milan: Bolo to takto: V kostole sme po sv. omši išli domov s pani zástupkyňou PaedDr. Dagmar Krupovou a rozprávali sme sa o škôlke, o deťoch. Ja som jej navrhol, či by sme nemohli urobiť pre deti malú zábavu a ona povedala: „Áno.“ Dohodli sme sa. S pani Františkou Baksovou sme šli za pánom riaditeľom a po jeho schválení sme mohli realizovať naše aktivity a divadielko.

R: 2. Ako prebiehal výber spolupracovníkov do teamu a kto sa realizácie zúčastnil?
Milan: Mali sme písať písomku a ja som vtedy vyberal spolužiakov. Síce som rušil, ale spolužiaci sa pridali. Boli to: Janka Kamzíková, Janka Halušková, Ivana Kubandová, Róbert Tlučák, Jakub Bútora a ja.

R: 3. Odkedy si na sebe spozoroval, že rád organizuješ?
Milan: Keď som prišiel na druhý stupeň, ešte som sa bál, nemal som toľko odvahy. Po príchode pani Baksovej som dostal šancu a povedal som si: „Mám na to.“ A tak sa to začalo.

R:4. Bolo toto podujatie prvým v takejto podobe, alebo ste niečo podobné realizovali už pred tým?
Milan: Veľmi som túžil robiť s deckami aktivity, ale nemal som podporu. S pani Baksovou som realizovali divadielko v škôlke Narodenie Ježiška, kvíz pre spolužiakov pod názvom „Zdatní žiaci“, „Škola má talent“ a túto poslednú už spomínanú akciu. Ona mi nepovedala „Nie.“

R: 5. Čo konkrétne ste ponúkli svojím mladším kamarátom zo škôlky? Aké aktivity?
Milan: Boli to tieto aktivity:
„Škôlka má talent“, „Stoličky“, „Popoluška“, „Skok vo vreci“ a nakoniec to najlepšie, divadielko „Tri prasiatka“.

R: 6. Plánujete ešte v budúcnosti niečo podobné zopakovať?
Milan: Áno, ale neprezradím, nechajte sa prekvapiť.

R: 7. Čo všetko potrebuje žiak na to, aby dokázal realizovať takú činnosť? Aké vlastnosti by mal mať, aby projekt dopadol úspešne?
Milan: Povolenie od riaditeľa, pripraviť si scenár, osloviť správnych ľudí. Človek musí byť zodpovedný, ochotný spolupracovať, odvážny, pohotový, pokojný, inteligentný, mať jasný cieľ.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Mgr. Martina Kantorisová