Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VI.A

Triedny učiteľ

Žiaci

Bialik Erik
Bodnáriková Alžbeta
Boháč Daniel
Danieličová Kristína
Harvan Marek
Harvanová Nikola
Kanošová Júlia
Klimko Tomáš
Kyseľ Daniel
Lihan Ján
Meier Jasmin
Mirga Kevin
Pálus Róbert
Pokošová Ľubomíra
Puška st Kristián
Šarišská Denisa
Šarišská Jozefína

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
BIO
KnšBIO
FYZ
KnšBIO
TSV
KnšTEV
MAT
KaRKaR
SJL
KruKRU
VYV
SklSKL
Ut
MAT
KaRKaR
SJL
KruKRU
ANJ
KalKAL
INF
KruINF1
GEG
KnšBIO
NBV
GreUNI1
St
SJL
KruKRU
MAT
KaRKaR
DEJ
Pra
VYV
SklSKL
ANJ
KalKAL
OBN
Pra
Št
DEJ
Pra
MAT
KaRKaR
SJL
KruKRU
ANJ
KalKAL
FYZ
KnšBIO
BIO
KnšBIO
THD
PraTHD
Pi
MAT
KaRKaR
SJL
KruKRU
TSV
KnšTEV
HUV
VacUNI1