Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VII.A

Triedny učiteľ

Žiaci

Bernadičová Liliana
Kokyová Anna
Kuklica Martin
Maruškin Matej
Mikolajová Karolína
Mucová Jessica
Petro Juraj
Pinčiarová Karolína
Pokoš Radoslav
Pokošová Anežka
Pompura Ján
Pompurová Vanesa
Pušková Vanesa
Součeková Kristína
Šajša Jozef
Veštúr Gabriel
Vojtko Kubanda Jakub
Vojtková Nina
Žiga Denis

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Skl
CHE
PraF-CH
NEJ
KruKRU
DEJ
PraPRA
MAT
KaRKaR
TSV
SajTEV
OBN
PraPRA
Ut
BIO
KnšBIO
NBV
GreUNI1
SJL
Skl
HUV
VacUNI2
MAT
KaRKaR
ANJ
KalKAL
THD
PraTHD
St
MAT
KaRKaR
SJL
Skl
ANJ
KalKAL
FYZ
KnšBIO
GEG
KnšBIO
TSV
SajTEV
Št
BIO
KnšBIO
SJL
Skl
MAT
KaRKaR
NEJ
KruKRU
DEJ
PraPRA
INF
KruINF1
Pi
SJL
Skl
VYV
Skl
ANJ
KalKAL
CHE
PraF-CH
MAT
KaRKaR
VYV
Skl