Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VIII.A

Triedny učiteľ

Žiaci

Baksa Martin
Bartošová Veronika
Čonka Adrián
Gažúr Dominik
Harvan Viktor
Harvanová Monika
Harvanová Lucia
Hipíková Janka
Hlaváčik Sophia
Kalman Richard
Kanoš Jakub
Kováčová Ester
Mecková Alexandra
Pajerová Viktória
Pohlod Patrik
Pokošová Mária
Šarišský Adam
Štrkáč Radoslav
Tešlár Matej
Tlučáková Bianka
Vajdíková Emma
Zlúkyová Bibiána

Rozvrh hodín

VIII.A

VIII.A

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
MAT
KaR
ANJ
KalKAL
INF
KraINF1
SJL
SklSKL
NEJ
KruKRU
BIO
KnšBIO
ANJ
KalKAL
TSV
KnšTEV
Ut
TSV
SajTEV
ANJ
KalKAL
SJL
SklSKL
FYZ
KnšBIO
MAT
KaR
VYV
SklSKL
VYV
SklSKL
NBV
GreUNI1
St
ANJ
KalKAL
TSV
KnšTEV
CHE
PraF-CH
GEG
KnšBIO
OBN
PraPRA
SJL
SklSKL
MAT
KaR
THD
PraTHD
Št
MAT
KaR
DEJ
PraPRA
SJL
SklSKL
FYZ
KnšBIO
NEJ
KruKRU
ANJ
KalKAL
TSV
SajTEV
Pi
INF
KruINF1
ANJ
KalKAL
CHE
PraF-CH
MAT
KaR
HUV
KruUNI2
SJL
SklSKL
DEJ
PraPRA