Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

II.A

Triedna učiteľka

Žiaci

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Zlu
NBV
Gre
SJL
Zlu
MAT
Zlu
HUV
Zlu
Ut
SJL
Zlu
PVO
Zlu
MAT
Zlu
TSV
Zlu
SJL
Zlu
St
SJL
Zlu
MAT
Zlu
VYV
Zlu
VYV
Zlu
Št
SJL
Zlu
TSV
Zlu
MAT
Zlu
SJL
Zlu
Pi
SJL
Zlu
MAT
Zlu
SJL
Zlu
TSV
Zlu
PVO
Zlu