Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

III.B

Triedna učiteľka

Mgr. Terézia Šajšová

Žiaci

Gajdoš Marek
Grlačková Oľga
Mihálik Jakub
Miháliková Stanislava
Mirga Kristián
Pačajová Dominika
Pokošová Rozália
Radič Miroslav
Šarišská Alexandra
Šarišská Liliana

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
ŠaT
SJL
ŠaT
MAT
ŠaT
VUC
ŠaT
VYV
ŠaT
Ut
SJL
ŠaT
SJL
ŠaT
MAT
ŠaT
PVC
ŠaT
PVC
ŠaT
St
SJL
ŠaT
SJL
ŠaT
MAT
ŠaT
VUC
ŠaT
TSV
ŠaT
Št
TSV
ŠaT
SJL
ŠaT
SJL
ŠaT
MAT
ŠaT
PVC
ŠaT
Pi
SJL
ŠaT
SJL
ŠaT
MAT
ŠaT
HUV
ŠaT