Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VI.A

Triedny učiteľ

Mgr. Mariana Krupová

Žiaci

Baksová Mariana
Frajt Peter
Gandžalová Lucia
Harvan Roman
Kanošová Magdaléna
Lavrík Jakub
Maťuš Zdenko
Medvegy Gabriela
Mucová Gabriela
Pohlodová Lucia
Pompura Jakub
Puška Matúš
Pušková Barbora
Rašiová Kristína
Rochovský Samuel
Súkeník Maroš
Súkeník Martin
Vidová Terezka
Vojtková Diana
Zlúkyová Lucia

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Kru
SJL
Kru
ANJ
Kalch
INF
Kandie
MAT
KaR
NBV
Gre
Ut
ANJ
Kalch
TSV
Knšdie
BIO
Knš
INF
Kruch
ANJ
Kaldie
SJL
Kru
MAT
KaR
St
DEJ
Pra
THD
Pra
THD
Pra
SJL
Kru
FYZ
Knš
MAT
KaR
TSV
Sajch
ANJ
Kaldie
Št
GEG
Knš
MAT
KaR
OBN
Pra
BIO
Knš
HUV
Hut
TSV
Sajch
ANJ
Kaldie
Pi
MAT
KaR
SJL
Kru
FYZ
Knš
VYV
Skl
VYV
Skl
ANJ
Kalch
TSV
Knšdie