Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VII.B

Triedny učiteľ

Žiaci

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
MAT
Bia
SJL
Hal
SJL
Hal
VYV
Lak
PVC
Bia
NBV
Gre
Ut
TSV
Knšdie
MAT
Bia
SJL
Hal
SJL
Hal
OBN
Lak
St
MAT
Bia
SJL
Hal
FYZ
Hal
BIO
Hal
HUV
Lak
PVC
Bia
TSV
Sajch
Št
MAT
Bia
SJL
Hal
PVC
Bia
PVC
Bia
INF
Kan
TSV
Sajch
Pi
MAT
Bia
SJL
Hal
DEJ
Hal
GEG
Hal
PVC
Bia
TSV
Knšdie